Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onze school

 

De school

'Eerst het kind dan de leerling'

 SBO It Oerset te Heerenveen is een regionale school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. De leerlingen komen voor een deel uit de gemeente Heerenveen en de Fryske Marren, maar ook uit aangrenzende gemeenten zoals Lemsterland, Boarnsterhim en Opsterland. 

SBO It Oerset is één van de scholen van Scholennetwerk de Basis te Heerenveen, onderdeel van de holding Ambion. 

 

In oktober 2013 is SBO It Oerset verhuisd naar een nieuw gebouw, Facet, samen met de Duisterhoutschool, school voor zeer moelijk lerende kinderen (cluster 3). In het gebouw Facet wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met (zeer) specifieke onderwijsbehoeften en wordt ondersteuning gegeven aan het omliggende reguliere onderwijs. In het gebouw is ook de Bovenschoolse Ondersteuning Unit (BOU) gesitueerd. Binnen één gebouw komen de specialistische onderwijs- en ondersteuningsfunctie samen. De ondersteuningsunit is onderdeel van de holding Ambion waaronder de stichting de Basis en Primus vallen.