Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Bestuur

Openbaar scholennetwerk De Basis.

It Oerset is een school voor Speciaal Basis Onderwijs, SBO, en valt onder Bestuurscommissie De Basis, openbaar scholennetwerk Heerenveen, net als de openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen.
Alle openbare scholen hebben aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Alle kinderen zijn zonder onderscheid naar levensbeschouwing of godsdienst welkom op een openbare school. 
Juist het omgaan met verschillende opvattingen en culturen maakt een openbare school boeiend!

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur kunt u terecht bij onderstaand adres.

 

Postadres : Postbus 159, 8440 AD Heerenveen
Bezoekadres: MFA It Skoatterhus, Van Leeuwenhoekweg 10, 8451 CN Oudeschoot
Telefoon: 0513 - 656 656 / Fax 0513 656657
e-mail: algemeen@debasis.frl 
Website: www.debasisheerenveen.nl