Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Expertise

Naast onderwijzend personeel kent onze school ook personeel dat specifieke bekwaamheden heeft. Deze specialisten werken op bepaalde dagen/dagdelen met; individuele leerlingen, kleine groepjes of hele groepen. Onze school beschikt over de volgende expertise:

Gertrude Piersma Intern begeleider  
Reny Rollema Logopediste/dyslexiespecialiste  
Lenie van der Zee Psycholoog  
Sjoukje de Vries Kinderfysiotherapie  
Maaike Boonstra ICT-coördinator/I-coach  
Marja Stobbe Gedragsspecialist  
Schoolmaatschappelijk werk Fryslan    
Jeugdarts van de GGD  Dieke Benedictus  
Marjon Bonnema (aanwezig op woensdagochtend
van 8.30-9.30 op wisselende data)
Gezinswerker CJG