Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Gezinswerker Marjon Bonnema op It Oerset.

 

 

Gezinswerker Marjon Bonnema van het Centrum jeugd en gezin.

Telefoonnummer: 06-14301352

Email: m.bonnema.toegang@heerenveen.nl

Spreekuur op It Oerset: woensdagochtend van half negen tot half tien.

 

Data: 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december (o.v.b) en 20 december.

Ruimte de kamer van de logopedist en de psycholoog.

 

Doelstelling gezinswerker op school.

  • Korte lijnen met zorg.
  • Ondersteunen bij eerste stap richting zorg voor ouders en leerling.
  • Vraagbaak voor het team.

 

Wat doet een gezinswerker op It Oerset.

Ouders en teamleden kunnen bij de gezinswerker terecht voor vragen, advies en tips op het gebied van opvoeden en opgroeien. De gezinswerker op school is in dienst van het Sociaal Consortium Friesland en werkt in opdracht van de gemeente Heerenveen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gezinswerker is de verbinding tussen de school en de ondersteuning vanuit de gemeente en de toegang tot de jeugdhulp. De gezinswerker maakt deel uit van het ondersteuningsteam op school. De gezinswerker weet de weg in opvoed/opgroei-ondersteuning en staat in nauw contact met het veld van aanbieders. De gezinswerker heeft bevoegdheden ten aanzien van het activeren van de juiste jeugdhulpverlening. De gezinswerker kan een rol hebben bij het maken van een analyse van de hulpvraag van de gezinnen op school. Onderteunen bij het in kaart brengen van de zorgbehoefde (buiten school om) en borgen dat deze aansluit op de onderwijsbehoefte d.m.v.:

  • deelname aan de leerlingbespreking;
  • deelname aan het Zorg Advies Teams;
  • het voeren van gesprekken met ouders, leerkracht en/of het kind;
  • het inschakelen van experts vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin op het gebied van:-veiligheid (kindermishandeling, meldcode, inschatten veiligheid, gesloten plaatsingen).-jeugdigen met een beperking (verstandelijk, zintuiglijk, lichamelijk, somatisch, NAH).-pychische stoornissen (ADHD, autisme, angst, persoonlijkheid, gedrag, trauma, stemming, psychotisch, eten).-opvoeding en relatie (opvoedingsvraagstukken, gezinssysteem, relatie en scheidingen).

De gezinswerker kan zaken vanuit de school meenemen naar het ondersteuningsteam van het CJG en zorgen dat ze daar opgepakt worden.

De gezinswerker kan een adviserende en verwijzende rol hebben d.m.v.:

  • Adviseren en verwijzen naar organisaties of collega's die door school gevraagd kunnen worden om trainingen te geven ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 
  • Adviseren en verwijzen naar organisaties of collega's die door school gevraagd kunnen worden om trainingen te geven aan ouders op het gebied van opvoeden en opgroeien.