Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit door ouders gekozen vertegenwoordigers en uit leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling van de MR dit schooljaar is:

Oudergeleding: Teamgeleding:

Marco van den Berg (voorzitter)
Wietze Nuwolt (secretaris)
                           

Reny Rollema 
Jarina Caspers

De vergaderingen en notulen zijn openbaar. Wanneer u de notulen wilt lezen dan kunt u die opvragen via de administratie.

Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkrachten bereiken.

De vergaderdata dit schooljaar zijn op:

 12 april (16.00-17.30 uur)De GMR website.

Sinds kort heeft de GMR haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van de GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van De Basis van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen.
Klik hier voor de website van de GMR.