Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs worden we gedwongen anders naar kinderen te kijken. We kijken naar wat een kind nodig heeft om te groeien en talenten te ontwikkelen. Wanneer een school iets niet kan bieden, wordt de expertise binnen de school gebracht. 
Doel: Uw kind zo lang mogelijk op de reguliere baisisschool te houden.
Hier hebben we een speciaal team voor.  Samen met de basisschool en dit team wordt er naar het totale kind gekeken. Er wordt vooral gekeken naar wat uw kind wél kan in plaats van niet.

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs bij u op school, dan kunt u terecht bij uw directeur of intern begeleider van uw school. U kunt ook contact opnemen met  Joke Dijk, secretaris van de CvT (Commissie van Toelating) 0513-656644.


Gerelateerde documenten: