Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Aanmelding

 

Stichting Ambion Holding

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband uit de gemeente De Fryske Marren (Primus) en Heerenveen (De Basis). 

Het doel is om zo optimaal mogelijk om te gaan met de verschillen tussen leerlingen en elke leerling die zorg en aandacht te bieden die het het nodig heeft. 

Elke leerling is uniek en alle basisscholen stemmen hun onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op af. Binnen Ambion Holding werkt een team van deskundigen, de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU), om de scholen hierin te ondersteunen en begeleiden. 

Binnen Ambion is één speciale school voor basisonderwijs: It Oerset in Heerenveen. Daar waar het niet lukt om op of één van de reguliere basisscholen het onderwijs af te stemmen op de behoeften van een leerling, is plaatsing op een speciale basisschool mogelijk. 

 

In de bijlage van deze pagina vindt u de nodige informatie voor de aanmeldingsprocedure voor de Commissie van Toelating (CvT).

Vergaderdata Commissie van Toelating (CvT) 2017-2018

 

 

Donderdag 14 mei 2018

Uiterste inleverdatum 20 april

Bestuurskantoor 
Donderdag 7 juni 2018 Bestuurskantoor
Donderdag 21 juni 2018  Bestuurskantoor
Donderdag 5 juli 2018 Bestuurskantoor

 

 

 

 

Aanmeldingen behoren 2 weken voor aanvang van de vergadering binnen te zijn. 

Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar:

Servicebureau Ambion

Van Leeuwenhoekweg 10

8451 CN Oudeschoot

t.a.v. Joke Dijk of per email aan joke.dijk@ambionholding.nl

 


Gerelateerde documenten: