Vacature nieuw MR lid

Vacature nieuw MR lid

 

Voor de medezeggenschapsraad (MR) van SBO It Oerset zijn we op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Ervaring is niet noodzakelijk, wel interesse in het meebeslissen over het schoolbeleid en de inzet van organisatorische- en financiële middelen. 
 

De medezeggenschapsraad wat houdt dat in?                                                                                De MR op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders (oudergeleding) en personeelsleden (personeelsgeleding) meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR is er voor beleidsmatige zaken. Ouders die willen meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directeur over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school en financiën.
 

De MR heeft twee belangrijke rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de school haar plannen niet zonder goedkeuring van de MR mag uitvoeren. Adviesrecht houdt in dat de MR mag meebeslissen, maar niet het laatste woord heeft.
 

De MR vergadert 5 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders en personeel toegankelijk.
 

De personeelsgeleding van de huidige MR bestaat uit: Reny Rollema (logopedist en dyslexiespecialist) en Jarina Caspers (leerkracht van groep Amber). In de huidige oudergeleding hebben de volgende ouders zitting: Pamela Cuiper – van Wanrooij (ouder van Tieme, GMR-lid) en Marco van den Berg (ouder van Jessica, voorzitter).
 

De leden zitten voor een termijn van vier jaar in de MR. Marco van den Berg zit nu vier jaar in de MR.

 

Wie komt onze MR versterken?

We willen alle ouders, van een kind dat op It Oerset onderwijs volgt, de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geeft u zich dan nu op.
 

Er is plaats voor een ouder die eventueel belangstelling heeft voor de taak van voorzitter.

Om u kandidaat te stellen kunt u dit kenbaar maken aan Marco van den Berg marco.vd.berg@tele2.nl   Dit kan tot en met woensdag 29 mei 2019.  

Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing plaatsvinden.