Expertise

Meer dan vijftig procent van het team heeft een master Special Educational Needs, dit betekent dat zij zich na hun reguliere opleiding hebben gespecialiseerd in een vakgebied. Om daar optimaal gebruik van te maken geven de leerkrachten soms les aan verschillende groepen. De vakleerkracht Gym is ook rots en water trainer.

Sbo It Oerset is onderdeel van het gebouw Facet, naast onderwijs wordt er vanuit Facet pook ondersteuning geboden aan leerlingen in het (reguliere) basis onderwijs van Ambion. Deze ondersteuning wordt geboden door de specialisten van de Bovenschools Ondersteuningsunit (BOU). Ook onze leerlingen hebben veel baat bij deze specialistische ondersteuning. De lijntjes zijn kort en doordat zij bij ons in de school hun werkplek hebben, zijn zij eenvoudig te raadplegen.

Wij werken ook nauw samen met de fysiotherapeute Sjoukje de Vries, zij heeft een dependance van haar praktijk in ons gebouw. Wanneer er gesignaleerd wordt dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van grove of fijne motoriek kan zij ondersteuning bieden.

Onze school beschikt over de volgende expertise:

Gertrude Piersma: Intern begeleider/video interactie begeleider

Reny Rollema Logopediste/dyslexiespecialiste

Muriel Soetekouw: leesspecialist

Maaike Boonstra: ICT-coördinator/I-coach

Marja Stobbe: Gedragsspecialist

 

Specialisten waar we zeer nauw mee samenwerken zijn:

Annet Vos: Orthopedagoog, lid van de BOU

Sjoukje de Vries: Kinderfysiotherapie

Dieke Benedictus: Jeugdarts van de GGD, lid van het ZorgAdviesTeam
 
Marcelle Sweers : Gezinswerker CJG