Onze school

‘Eerst het kind dan de leerling’

SBO It Oerset te Heerenveen is een regionale openbare school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. De leerlingen komen voor een deel uit de gemeente Heerenveen en de Fryske Marren, maar ook uit aangrenzende gemeenten zoals Lemsterland, Boarnsterhim en Opsterland. SBO It Oerset is één van de scholen van scholennetwerk De Basis te Heerenveen onderdeel van de holding Ambion. Bij de start van dit schooljaar zijn er 145 leerlingen verdeeld over 11 groepen. De school telt 16 vaste medewerkers.

In het gebouw genoemd Facet wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften. Ook word er ondersteuning gegeven aan het omliggende reguliere onderwijs. In het gebouw is ook de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU) gesitueerd. Binnen één gebouw komen de specialistische onderwijs- en ondersteuningsfunctie samen. De ondersteunings unit is onderdeel van de holding Ambion.

Identiteit van de school

It Oerset is een openbare school en valt onder het bestuur Ambion. Openbaar onderwijs is ‘ontmoetingsonderwijs’: kinderen leren er op respectvolle wijze om te gaan met de ander. De ander die zich anders gedraagt, er anders uit ziet of een andere mening heeft. Een openbare school is dan ook net een maatschappij in het klein. Iedereen is er welkom en er is geen betere plek om kinderen al op jonge leeftijd te leren dat er mensen zijn met andere meningen of overtuigingen. Op de openbare school hebben we aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Het motto van de openbare school is dan ook: ‘Niet apart maar samen’. Juist het respectvol omgaan met verschillende opvattingen en culturen maakt een openbare school boeiend.