Leerling aanmelden

Elke leerling is uniek en alle basisscholen stemmen hun onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op af. Binnen ons samenwerkingsverband Ambion Holding werkt een team van deskundigen, de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU), om de scholen hierin te ondersteunen en begeleiden. Daar waar het niet lukt om op of één van de reguliere basisscholen het onderwijs af te stemmen op de behoeften van een leerling, is plaatsing op een speciale basisschool mogelijk.

Er is een provinciale aanmeldingsprocedure voor toelating op het speciaal basisonderwijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van Passend onderwijs in Fryslân.

Uiteraard is er de mogelijkheid om voor de aanmelding/toelating een rondleiding te krijgen op It Oerset. Wij verwelkomen u graag voor een eerste kennismaking en om antwoord te geven op uw vragen. U kunt contact opnemen met Renske Hoogeveen, directeur van It Oerset voor het maken van een afspraak. 

Mail: renske.hoogeveen@ambion.nl