Organisatie

Ons team

Op SBO It Oerset werken in september  2018 met tien leerkrachten verdeeld over zeven groepen,  een intern begeleider (IB-er),  een administratieve ondersteuner, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een logopedist/dyslexiespecialist. Daarnaast zijn er vijf dagen per week in de ochtend twee onderwijsassistenten aanwezig, zij ondersteunen daar waar nodig.  Een halve dag per week is leerkracht en gedragsspecialst Marja Stobbe vrijgeroosterd om individueel en met kleine groepjes gericht te werken aan de sociaal emotioneel ontwikkeling.

De intern begeleider coördineert inhoudelijk de onderwijszorg, de algehele leiding is in handen van de directeur.  Onze leerkrachten hebben verschillende expertises in huis. Meer dan vijftig procent van het team heeft een master Special Educational Needs, dit betekent dat zij zich hebben gespecialiseerd in een vakgebied. Om daar optimaal gebruik van te maken geven de leerkrachten soms les aan verschillende groepen. 

Voor de groepsverdeling en - bezetting, download u onderstaand bestand.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina