Missie en visie

Waar wij voor staan

Missie
“Het creëren van een omgeving waar leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Visie
“It Oerset de school waar je wordt wie je bent ”

It Oerset is het Friese woord voor ‘de veerpont’. Kenmerkend voor een veerpont is dat het een flexibele verbinding is tussen twee oevers. Wij streven ernaar de kinderen met plezier voor leren het beste uit zichzelf te laten halen. Die andere oever bereiken is ons doel en dat de weg daarna toe flexibel moet zijn kenmerkt ons onderwijs.

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze gedroomde opbrengst is dat de belemmeringen voor leren worden verlaagd of weggenomen. Dit betekent dat wij ambitieuze doelstellingen hanteren, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ons doel is te voldoen aan de speciale onderwijsbehoeftes van de leerlingen opdat zij hun maatschappelijk perspectief kunnen realiseren. De school richt zich op leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die zich op de reguliere basisschool onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Onze kernwaarden
De kernwaarden van waaruit wij werken en keuzes maken zijn veiligheid, vertrouwen, groei, aandacht en eigenheid. Elke dag doen wij ons best om ervoor te zorgen dat de school een veilige plek is waar leerlingen de ruimte krijgen om te kunnen groeien in eigenheid. Aandacht en het geven van vertrouwen is hiervoor een essentiële basis.

Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat leerlingen zich bij ons op school gelukkig en veilig voelen. Op It Oerset zorg je goed voor jezelf, zorg je goed voor de ander en voor je omgeving. De kinderen weten wat wij van hen verwachten en dat geeft houvast. Door een zo voorspelbaar mogelijk dagritme te creëren is de dag goed te overzien voor leerlingen, de regels en de structuur zijn duidelijk.

Van alle leerlingen worden de onderwijsmogelijkheden, belemmeringen en hieruit voortvloeiende onderwijsbehoeften geanalyseerd. Dit betekent dat wij iedere leerling willen leren kennen er aandacht voor de leerling is. De leeromgeving wordt zo ingericht dat het kind tot een optimale groei kan komen, wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren is een vraag die wij onszelf veelvuldig blijven stellen.

Gerelateerde documenten: