Sietske Krist

Het speciaal onderwijs trok me meteen al tijdens mijn opleiding. Intussen werk ik al weer 29 jaar in het onderwijs. Als ik naar onze school kijk, dan is It Oerset een school waar de kinderen het gevoel krijgen dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat durven ze vaak niet meteen te laten zien. Iedereen komt hier natuurlijk met heel speciale onderwijsbehoeftes, met bepaald gedrag of een combinatie daarvan. Maar we doen er als leerkrachten alles aan om de school een veilige plek te laten zijn, waar ze kunnen groeien in waar ze zelf goed in zijn en waar ze heel veel persoonlijke aandacht krijgen. Het gevoel van vertrouwen en veiligheid zorgt er voor dat ze kunnen beginnen met groeien. Sommige kinderen moeten van ver weg komen. Als je de groep bij elkaar ziet, kinderen met zulke verschillende behoeften, dan is het toch wel heel erg mooi dat het lukt om alle kinderen te laten groeien. 
 
Zorgen voor groepsgevoel 
De sfeer in de groep is heel belangrijk, net als duidelijkheid. Dat geven de kinderen ook terug. Ze zeggen: “Juf, je bent heel lief maar je bent ook heel duidelijk.” De juf moet structuur geven, er moet ook echt gewerkt worden uiteraard. In het begin van het schooljaar besteden we een aantal weken aan het elkaar leren kennen. Wij noemen dat de Gouden Weken. Tot aan de herfstvakantie worden er veel groepsvormende activiteiten en veel spelletjes gedaan. Een prettige en veilige sfeer in de groep is een basisvereiste voor iedereen om fijn naar school te gaan en zichzelf open te stellen. Want pas dan volgt dat ze met de leerstof om durven gaan en daar een sprong mee maken. We werken eerst aan de relatie, dan aan de prestatie. Het contact met de ouders binnen te school proberen we te stimuleren door gesprekken en allerlei contactmomenten. 
 
Veel aandacht 
Ik heb nu een groep van 16 leerlingen tussen de 10 en 13 jaar. In elke groep zitten meerdere leerjaren, dus een verscheidenheid in leeftijd-niveau-individuele kenmerken. Voordeel van een combinatieklas is dat kinderen van elkaar leren in het omgaan met elkaar, met kinderen van wisselende leeftijden. Sommige lessen zijn groepsoverstijgend in de bovenbouw, bijvoorbeeld lezen, rekenen en spelling, afgestemd op niveau. De andere lessen organiseer je in je eigen groep, ook weer afgestemd op het niveau van de kinderen. Je moet veel inspringen op de verschillen en dat maakt dat ieder kind de aandacht krijgt die hij nodig heeft.  
 
Doorstromen naar het voortgezet onderwijs 
In deze groep zijn we ook bezig met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Leerlingen stromen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs, naar praktijkonderwijs, VMBO basis/kader en soms ook hoger. Het is heel divers.