Wietze Nuwolt

Onze zoon kwam vanuit het regulier onderwijs. Daar ging het niet zo goed, hij kreeg te veel prikkels en moest na schooltijd ontladen. De overstap naar It Oerset heeft hem zoveel rust gebracht. Na een gewenningsperiode kreeg hij er ook plezier in. Mooi vind ik dat op deze school het kind centraal staat en zijn talent. En dat het schoolteam er alles aan doet om hem op een hoger niveau te brengen, hem uitdaagt en probeert eruit te halen wat er in zit. Dat gaat op allerlei manieren. Het onderwijs zit bijvoorbeeld ook verweven in spelletjes. Er is ook veel aandacht voor omgaan met elkaar.  
 
Ik vind de aanpak van deze school heel professioneel. Er is een andere expertise en gevoel nodig voor kinderen in het speciaal onderwijs. Dat verwacht je ook als ouders. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Wij kijken heel tevreden terug op deze schoolperiode.  

Onze zoon is intussen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden als ouders dat de jaren op It Oerset hem heel goed hebben gedaan, hij is er enorm gegroeid. Niet alleen qua kennis, maar hij is ook veel rustiger geworden en veel socialer.